Våra utbildningsprogram i Stresshantering
  • Live och distans
  • 4 dagar live + 3 månader egenträning samt 1 uppföljningsdag
  • Diplomering

Stress Management och Självledarskap

Stress Management och Självledarskap

Läs mer