Certifierad Coach, Nivå 1/Hälsocoach

För kurstider se under "Coaching"

Översikt

Coaching handlar om att hjälpa andra att hjälpa sig själva och att bidra till att människor presterar och mår bättre. Som utbildad coach kommer du att kunna hjälpa andra hitta sina drivkrafter och att definiera önskade resultat så att de får ut mer av sin inneboende potential. De både mår och presterar bättre.

Denna utbildning är utformad av Lambent do Brasil genom Joseph O´Connor och Andrea Lages. Den är godkänd av två oberoende organisationer ICC och EMCC. Du blir automatiskt certifierad genom ICC när en tränare godkänt dina certifieringsuppgifter. Vill du även bli certifierad genom  EMCC så ansöker du och följer deras procedur.

Under utbildningen kommer vi även att presentera framtidens coaching där de etablerade coaching principerna kompletteras med det bästa från NLP, Mental Träning och Kognitiv och emotionell träning. Utbildningen bygger på ”action learning” och ”learning by doing” och består av en kombination av teoretiska genomgångar, demonstrationer, övningar och träning. Utbildningen täcker grunderna i såväl verksamhets coaching som life coaching.

Förkunskapskrav

Detta är grundutbildningen inom coaching, nivå 1, och därför ställs inga krav på förkunskaper. Om du vill utbilda dig till Certifierad Coach eller vill fördjupa din kompetens inom coaching är detta rätt utbildning för dig. Utbildningen är på 60 timmar samt praktik.

UTBILDNINGSTIDER COACH NIVÅ 1 2018

Dina tränare – Lars-Eric och Elene Uneståhl

Utbildningen leds av något så unikt som två certifierade ICC-tränare (det finns idag 50 certifierade ICC-tränare i världen, varav två i Sverige).

Lars-Eric och Elene Uneståhl, har båda lång och gedigen erfarenhet och hög kompetens i att arbeta med människors personliga utveckling samt med verksamhets- och teamutveckling. Lars-Eric är bl.a. Fil. Dr, Professor i tillämpad psykologi och mental träning samt rektor för Skandinaviska Ledarhögskolan.

Elene är bl.a. utbildad beteendevetare, kognitiv- och hypnoterapeut, Lic. Mental Tränare och NLP-tränare.

Certifieringsorganisation

ICC – International Coaching Community

Läs mer om ICC här »

Kursfakta

Kursform: Live
Examineringsform: Certifiering
Kurslängd: 60 contact hours + uppgifter efter kursen

Kursavgift

39 000 SEK, exkl. moms
48 750 SEK, inkl. moms

Info, kursavgift

I priset ingår kursmaterial och certifiering.

Förkunskaper

Inga, detta är grundutbildningen inom Coaching

Mer info

Mikael Unestål
E-post
019-332233

Innehåll

Utbildningen består av tre delar, en liveutbildning med 60 contact hours och ett practicum efteråt som innebär ett eget självcoaching projekt och coaching av klienter. Innehåller i utbildningen är en kombination av genomgångar, demonstrationer och övningar. Genomgående tema är utvecklingen av coachingfärdigheter genom action learning och learning by doing. Tidsåtgång för projekt efter kursen. Daglig mental träning a´20 min varje dag i 28 dagar. Läsa bok och recenserar. 2 st. coaching klienter med 5 träffar var a´1 tim. / gång. Hela projektet ska vara klart inom 6 mån. En coaching app ingår i priset dessa 6 mån.

 

DAG 1. INTRODUKTION

Dagsmål

Vid dagens slut ska deltagarna ha lärt känna övriga kursdeltagare och vara väl insatta i coachingens filosofi och tillämpningar

 • Presentation av kursdeltagarna, kursledarna, SLH, ICC
 • Presentation av kursen, bakgrund, filosofi, innehåll & certifieringskrav
 • Vad är Coaching – bakgrund och filosofi, definitioner och avgränsningar, etik och standards samt tillämpningsområden
 • Coachingens lärfilosofi, ATT LÄRA – i/om/för/från/under hela – LIVET
 • Allians, livshjul, förstruktrukturering, första coaching

 

DAG 2. FRÅN LIVSMÅL TILL KURSMÅL

Dagsmål

Vid dagens slut ska var och en haft möjligheten att sätta sig in i principerna för visioner, livsmål, verksamhetsmål och projektmål. Man har även diskuterat och övat tillämpningarna av detta på de kortsiktiga och långsiktiga effekter som kursen ska ge.

 • Från Vision till Mission, Livsmål och Projektmål
 • Genomgång av Livshjulet, Målgallret,
 • Motivation – Livets och Coachingens kärna
 • Värden, värdehjul kärnvärden
 • Feedback

 

DAG 3. GRUNDLÄGGANDE COACHINGTEKNIKER

Dagsmål

Vid dagens slut ska deltagarna ha satt sig in i, praktiserat och tränat de speciella tekniker som utgör stommen i coachingen av sig själv och andra.

 • Coaching som vetenskap och teori samt praktik och konst
 • Frågorna är svaren. Kraftfulla frågor mm
 • Första coachingsessionen, AkutCoaching och ProcessCoaching
 • Start och avslut.

 

DAG 4. PÅVERKANS OCH FÖRÄNDRINGENS PSYKOLOGI

Dagsmål

Vid dagens slut ska deltagarna ha en djupare förståelse för egen och andras utveckling utifrån psykologiska, pedagogiska och erfarenhetsmässiga synpunkter

 • Förändrings-, utvecklings- och påverkans psykologi i coaching
 • Vad har coaching hämtat från den analytiska/dynamiska, behavioristiska, humanistiska och kognitiva psykologin
 • Att coacha förändring genom alternativa medvetandetillstånd
 • Transition modellen
 • Identifiera begränsande övertygelser PAW

 

DAG 5.  FRÅN HINDER TILL RESURSER

Dagsmål

Vid dagens slut ska deltagarna ha kartlagt de hinder och resurser som påverkar egen och andra utveckling samt lärt sig att flytta fokus från hinder till resurser.

 • Hinder för personlig utveckling
 • Från väg- och regelstyrning till målstyrd resursutveckling
 • Självbildsutveckling

 

DAG 6. UTVECKLING AV KOMMUNIKATIONSFÄRDIGHETER

Dagsmål

Vid dagens slut ska deltagarna ha förstått, övat och praktiserat de viktigaste delarna i en effektiv coaching kommunikation.

 • Kommunikation i teori och praktik
 • Lyssnandets konst
 • Kommunikation enligt mental träning
 • Personlig energiförlust
 • Inre dialog
 • Coaching och mental träning i teori och praktik

 

DAG 7. Coaching verktyg

Dagsmål

Vid dagens slut ska deltagarna förstå betydelsen av egenutveckling genom självcoaching och ha lagt upp en långsiktig plan för att coacha sig själv. Ha kunskap om hur triggers styr vår liv, kunna bryta tillstånd och förstår kraften i coachingens antaganden.

 • Vem var, är och blir jag?
 • Förebildernas kraft
 • Effektiva feedbacksystem
 • Inramning och omstrukturering av klientens verklighet Påminnare
 • Perspektiv
 • Språkmönster
 • Återspegling och sammanfattning

 

DAG 8. COACHING AV LIVSKVALITET, SOCIAL OCH EMOTIONELL TRÄNING

Dagsmål

Vid dagens slut ska deltagarna ha lärt sig att skilja på vägar och mål och lärt sig att coacha såväl sociala och emotionella färdigheter som existentiella frågeställningar.

 

DAG 9. CERTIFIERING.

Vid dagens slut ska deltagarna efter avslutad uppcoaching och skrivning antingen ha certifierats på del 1 eller ha anvisats hur man genom kompletteringsåtgärder kommer att certifieras i framtiden.

 • Examination och utvärdering
 • Nätverksstöd från SLH, ICC, andra coacher m.m.
 • Hur går jag vidare? Att skaffa klienter.

Sagt om kursen

Som en uppenbarelse. Inspirerande. Kraftfull, Kraftskapande. Ett litet men betydelsefullt steg mot en bättre värld.
- OM UTBILDNINGEN - Håkan Arnheden, Leg. Läkare, professor, chef, forskare
Internationell trovärdig kompetens. Inspirerande
- OM LARS-ERIC - Håkan Arnheden, Leg. Läkare, professor, chef, forskare
Latinskt temperament i skandinavisk förpackning. Kompetent som coach och som människa i livet. Utelämnande utan att överhuvudtaget tumma på sin integritet. En förebild för kvinnor och även män.
- OM ELENE - Håkan Arnheden, Leg. Läkare, professor, chef, forskare

Relaterade utbildningar

Broschyrer

Kontakt

Vill du veta mer om denna utbildning?

Om du vill få mer information om denna kurs/utbildning, har frågor som du inte hittar svar på här på webbplatsen?
Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig och berättar mer.

För aktuella kursdatum och anmälan - se vår Kurskalender.Kontakta mig för mer info

Vi kommer använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna genomföra kursen/evenemanget och vårt uppdrag. Vi kommer inte lämna ut dem till någon annan. Kontakta oss om du vill att vi tar bort dina uppgifter. Läs mer hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy