Diplomerad Personlig tränarcoach

Diplomerad PTcoach

Översikt

Är du Personlig Tränare och vill bli
bättre på det du gör?

Personlig tränarcoach är en ny yrkestitel som riktar sig till dig som
jobbar som Personlig Tränare eller är verksam inom hälsobranschen.
Denna utbildning är ett samarbete mellan Skandinaviska
ledarhögskolan och Kick Your Mind.
Denna utbildning är framtagen för att ge kunskap samt utveckla
kompetens och förståelse för hur de mentala faktorerna påverkar
individen. Coaching handlar om att hjälpa andra att hjälpa sig själva
och att bidra till att människor presterar och mår bättre.

VARFÖR PT-COACH?

• Kompletterar hälsobranschen, sjukvården och olika
terapiformer

• Bredare arbetsmarknad

• Tränaryrket och coachyrket förstärker varandra då det
ger kunskap och kompetens för både det fysiska och de
mentala aspekterna hos människan

• Kan arbeta med allt från motionärer till elitidrottare, privatpersoner,
företag och organisationer

• PTcoach är en grundutbildning för vidareutbildningar
inom coaching/mental träning

Som Dipl.Personlig tränarcoach hjälper du andra hitta sina
drivkrafter samt att definiera önskade resultat så att klienterna
får ut mer av sin potential, mår bättre och presterar
bättre. Utbildningen är länken mellan den fysiska och
mentala hälsan. Rapporter från bl.a. försäkringskassan visar
på drastiskt ökande sjukskrivningstal för psykisk ohälsa
främst kopplad till olika stressfaktorer i yrkes och privatliv.
Forskning visar även på att fysisk aktivitet och träning är
den bästa medicinen för fysisk och psykisk ohälsa. Då
människan är en helhet som är sammankopplad fysiskt
och mentalt krävs en förståelse för de fysiska och mentala
aspekterna hos klienten. Vare sig det handlar om att
optimera förutsättningarna för en elitidrottare eller coacha
en klient med låg självkänsla. Detta gör titeln Dipl. Personlig
tränarcoach attraktiv och optimal då en och samma
person kan verka för helheten hos sin klient.

SOM PT-COACH SKA DU

• Förstå helheten, fysiskt och mentalt
• Hjälpa klienter till konkreta, attraktiva mål som stimulerar
både de fysiska och mentala aspekterna
• Stärka sambandet mellan tanke, känsla & handling
• Stärka den personliga utvecklingen hos klient, team och
yrkeskår
• Skapa förutsättningar till effektivare och framgångsrikare
arbete med klient
• Stärka det personliga ansvaret hos klient
• Öka motivation och livsglädje för klient

Ett smakprov ur innehållet
”Hur konkretiserar Du målen?”
”Hur får Du din klient att finna sin egen motivation på bästa sätt?
”Hur läser Du av det icke verbala språket?”
”Hur säkerställer Du effektiv kommunikation med varje enskild klient?”
”Hur kan Du guida din klient till att skapa de resurser som behövs för att må bättre och fungera bättre?”
”Hur skapar Du en handlingsplan för din klient som leder till önskat resultat?”

Kursfakta

Kursform: Live och distans
Examineringsform: Diplomering
Kurslängd: 7 dagar

Kursavgift

29 000 SEK, exkl. moms
36 250 SEK, inkl. moms

Info, kursavgift

Vill du även bli certifierad som Internationellt Certifierad Coach tillkommer en avgift på 10.000 kr+moms

Förkunskaper

Förkunskaper är en kvalificerad personlig tränarutbildning (ex. The Academy, Sports club education, Eleiko eller motsvarande högskole-/kvalificerad yrketsutbildning eller folkhögskola).

Mer info

Mikael Unestål
E-post
019-332233

Innehåll

KURSINNEHÅLL:
Coaching handlar om att hjälpa andra att hjälpa sig själva och att bidra till att människor presterar och mår bättre. Som diplomerad Personlig tränarcoach hjälper du andra hitta sina drivkrafter och att definiera önskade resultat.
Utbildningen till diplomerad coach ( 5 dagar) är utformad av Lambent Coaching genom Joseph O´Connor och Andrea Lages. Fördjupning i nyckelfaktorer i PT yrket (2 dagar) är utformad av företaget Kick Your Mind.
Du blir diplomerad genom Lambent coaching och Skandinaviska Ledarhögskolan.

Tillläggsmodul på 4 dagar kan köpas till för att bli internationellt certifierad coach genom international Coaching Community som är en av världens största coachorganisationer.
Under utbildningen kommer vi även att presentera framtidens coaching där de etablerade coaching principerna kompletteras med det bästa från NLP, Mental Träning och Kognitiv och Emotionell träning. Utbildningen bygger på ”action learning” och ”learning by doing” och består av en kombination av teoretiska genomgångar, demonstrationer, övningar och träning.

Content for cell 1

KURSUPPLÄGG:
Utbildningen består av tre delar, en liveutbildning med 56 utbildnings timmar och ett practicum efteråt som innebär ett självcoaching projekt, ett PM och coaching av klienter. Innehållet i utbildningen är en kombination av genomgångar, demonstrationer och övningar. Tidsåtgång för projekt efter kursen. Daglig mental träning à 20 min varje dag i 28 dagar. Läsa och recensera två böcker. 2 st. coaching klienter med 5 träffar var à 1 tim/gång. Hela projektet ska vara klart inom 6 mån. En coachingapp ingår i priset dessa 6 mån.

DAG 1. Intoduktion
Dagsmål
Vid dagens slut ska deltagarna ha lärt känna övriga kursdeltagare och vara väl insatta i coachingens filosofi och tillämpningar
• Välkommen
• Få ut det mesta av utbildningen
• Certifiering
• Vad är coaching
• Coachingens fördelar
• Olika typer av coaching
• Utforska nuet och designa framtiden
• Allians och förtroende
• Första och sista sessionen
• Coachingens antaganden
• Etik och normer
• Kärncoaching och kompetenser

DAG 2. Från livsmål till kursmål
Dagsmål
Vid dagens slut ska var och en haft möjligheten att sätta sig in i principerna för visioner, livsmål, verksamhetsmål och projektmål. Man har även diskuterat och övat tillämpningarna av detta på de kortsiktiga och långsiktiga effekter som kursen ska ge.
• Mål
• Målkriterierna
• HUGGS
• Målgaller
• Motivation
• Långsiktiga mål
• Värden
• Värden – arbetsblad
• Värdehjul

DAG 3. Grundläggande coachingtekniker
Dagsmål
Vid dagens slut ska deltagarna ha satt sig in i, praktiserat och tränat de speciella tekniker som utgör stommen i coachingen av sig själv och andra.
• Kraftfulla frågor
• Självinsikt
• Utmaning, Uppmaning, Klargörande
• Uppskattning
• Ansvar
• Mönster

DAG 4. Övertygelsens för och nackdelar
Dagsmål
Vid dagens slut ska deltagarna ha en djupare förståelse för egen och andras utveckling utifrån psykologiska, pedagogiska och erfarenhetsmässiga synpunkter
• Övertygelser
• Övertygelser i tiden
• Identifiera begränsade övertygelser
• Exempel på begränsade övertygelser
• PAW-Processen
• Mästerskap
• Tempus fugit
• Vår djupaste fruktan
• Övergång/Transition

DAG 5. Kommunikativa färdigheter
Dagsmål
Vid dagens slut ska deltagarna ha förstått, övat och praktiserat
de viktigaste delarna i en effektiv coaching kommunikation.
• Inramning och omstrukturering
• Påminnare
• Perspektiv
• Perspektivhjul
• Språkmönster
• Återspegling och sammanfattning
• Att be om lov
• Förankringar
• Bryta tillstånd

DAG 6. Framgångsfaktorer för dig som coach och dina klienter
Dagsmål
Vid dagens slut ska deltagarna ha fått en djupare förståelse
kring framgångsfaktorer, de så kallade SMAK- faktorerna.
Självbild, målbild, attityd och känsla. Samt verktyg att applicera
detta på sitt egna och sina klienters liv.
• Framgångsfaktorerna för dig, dina klienter och din roll som PTcoach
• Självbild
• Målbild
• Attityd/inställning
• Känsla

DAG 7. Din roll som PTcoach, kommunikation/kroppsspråk och Mental Träning
Dagsmål
Vid dagens slut ska deltagarna ha en tydlig bild av sin
roll som PTcoach, förstå betydelsen av kommunikation/
kroppsspråk samt blivit introducerade till Mental Träning
som verktyg för egen utveckling.
• Din roll som PTcoach
• Arbetsmarknader
• Hur du förbättrar din kommunikation
• Hur du använder ditt kroppsspråk
• Lars-Eric Uneståhls metodik och Mental träning

VIDARUTBILDNING
”Med denna utbildning har du förkunskaper att vidareutbilda
dig inom specialområden och steg 2 utbildningar som
Skandinaviska Ledarhögskolan tillhandahåller”
• Certifierad ICC coach
• Licenserad Mental tränare
• NLP Practitioner

 

Relaterade utbildningar

Broschyrer

Kontakt

Vill du veta mer om denna utbildning?

Om du vill få mer information om denna kurs/utbildning, har frågor som du inte hittar svar på här på webbplatsen?
Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig och berättar mer.

För aktuella kursdatum och anmälan - se vår Kurskalender.Kontakta mig för mer info

Vi kommer använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna genomföra kursen/evenemanget och vårt uppdrag. Vi kommer inte lämna ut dem till någon annan. Kontakta oss om du vill att vi tar bort dina uppgifter. Läs mer hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy