Vår vision

”Utbildning och träning för en bättre värld”

Mission

Att hjälpa varje människa att upptäcka, utveckla och använda sina resurser för att genom den mentala träningen nå sin egentliga potential.

Affärsidé

Att erbjuda forsknings- och träningsbaserade metoder som leder till personlig-, team-, ledar- och organisatorisk excellens.

Verksamhetsmodell

SLH vill öka sambandet mellan Framgång i Utbildning (Kunskap) och Framgång i Livet (Kompetens) genom sin Läropyramid:

ATT LÄRA – I/OM/FÖR/FRÅN/UNDER HELA – LIVET, och genom PÖTT-principen (Praktik-Övning-Tillämpning och Träning).

Verksamhetsmål och utbildningar

Att nå ut till den breda allmänheten med metoder och program som syftar till att coacha sig själv med hjälp av Mental Träning.

Att nå ledarexcellens genom PIL – Personligt och Inre Ledarskap, ett coachande förhållningssätt och en värderingsstyrd Ledarstil.

Att fortsätta utveckla och vara först med det senaste inom teknik för utbildning och yrken som t.ex. Licensierad Mental Tränare, Certifierad Internationell Coach, Certifierad Internationell Team Coach, Certifierad Internationell Executive Coach, Certifierad Internationell Business Coach, Diplomerad Stress Manager, Certifierad Stress Coach, Certifierad kommunikationskonsult, Certifierad Hypnos Coach, Certifierad Sport Coach.

Värdeord

Empowerment – Engagemang – Gemenskap – Tacksamhet

Skandinaviska Ledarhögskolan International AB

Lars-Eric Uneståhl är grundare av och aktiv på Skandinaviska Ledarhögskolan. Driver företaget gör Elene Uneståhl tillsammans med verksamhetschefen Monika Morling. I övrigt jobbar följande personer på SLH:

Mikael Unestål, Fredrik Karlsson, Pia Hellertz, Matilda Eriksson, Henrik Karlsson,

Har du några frågor så kan du kontakta Mikael Unestål på mikael@slh.nu

Vänliga hälsningar
Elene och Lars-Eric Uneståhl