ICC Coaching Congress, 11 Juni 2019

Översikt

Välkommen till Gävle Högskola 11-16 juni 2019.

Under sex dagar anordnas två kongresser i anslutning till varandra.

Vi startar med ”International Coaching Community’s 2019 Congress” som går av stapeln under den första dagen (11 juni) sedan drar kongress nummer två igång ”8th World Congress on Mind Training for Excellence in Sport & Life” (12-16 juni).

COACHKONGRESSEN 11 JUNI 2019

Välkommen till vackra Gävle i juni för att samlas till en dag tillsammans med coachkollegor och andra intresserade av coaching. En dag där du får konkreta verktyg till varaktig förändring, varvat med spännande miniföredrag med den senaste forskningen inom coaching.

Du möter några av de världsledande namnen inom Coaching, Mental träning och Positiv psykologi.

Kom och bli en del av denna unika händelse!

Denna utgåva av kongressen organiseras av våra svenska tränare Lars-Eric och Elene Uneståhl i kombination med världskongressen, från 12 till 16 juni.

Se mer info och program för Världskongressen här>>

PRISER

ICC Coachcongressen 11 Juni 2019
1000 SEK, inkl. moms

ICC Coachkongressen 11 Juni + dag 1 WCE-kongressen 12 juni
2200:-, inkl. moms

ICC Coachkongressen 11 Juni + hela WCE-kongressen (12-16 juni)
6000:-, inkl. moms

Anmäl dig och Boka här!

Boka online

Program

11 Jun, 2019

Program för Coachkongressen den 11/6

Se program för hela Världskongressen 11-16/6 nedan

Plats: Gävle Högskola, Gävle

09.00-10.00
Registrering och ankomst till coachkongressen.

10.00-10.15 Lars-Eric Uneståhl
Välkommen till coachkongress 2019 med introduktion av kongressen och projektet ”coacha världen”

10.15-11.00 Joseph O´Connor
Presentation av boken Coaching the Brain, det senaste nyheterna inom Neurovetenskap och det unika arbetssättet med ICC International Coaching Community.

11.00 -11.30
Swedish Fika

11.30-12.10 Joseph O´Connor
Presentation av boken Coaching the Brain, det senaste nyheterna inom Neurovetenskap och det unika arbetssättet med ICC International Coaching Community.Ett nytt sätt att tänka kring coaching.


12.10-13.00 Två parallella workshops

Workshop 1: Daniel Alvares Lamas,
Dialektiskt tänkande genom visualisering. Vad vi ser avgör hur vi tänker.

Dialektiskt tänkande är ett komplext sätt att processa tankar. De kan utvecklas genom 4 kluster av tänkande: sammanhang, process, relationer, och transformerande system. Daniel presenterar den forskning som gjorts av de analyser av språket som klienterna hade före och efter visualisering. Resultaten visar att alla av dem började tänka I nya banor från ett social överenskommet paradigm till ett dialektalt sätt att tänka.

Workshop 2: Alisia Miniotaite
Vanor och beteenden i organisationer

Vanor skiljer framgångsrika människor från icke framgångsrika. Samma sak gäller för organisationer. Vanor och beteenden skiljer framgångsrika organisationer från de som inte lyckas. Föreläsningen handlar om hur du gör en granskning av organisationens vanor, hur du ändrar dem och skapar nya bättre sådana.

13.00-14.00  Lunch

14.00-14.45 Tre parallella workshops.

 Workshop 1: Guillermo Mendoza
Hur du behärskar executive Coaching med känslomässiga färdigheter.

Effektiva executive coaching processer syftar till att skapa medvetenhet, om vad som är effektivt för att utveckla chefer till ledare I organisationer. Med 10 års erfarenhet av mångkulturell executive coaching delar Guillermo sin erfarenhet gällande coaching i organisationer.

Workshop 2: Marcela Parga Fernández
Medling I konflikter med coaching.

En konflikt skapar en känslomässig storm, och en känsla av oordning. Därför verkar det som att det är konflikten som orsakar störningar I systemet. Ingenting är längre från verkligheten. Systemet är inte funktionellt och konflikten är enbart alarmklockan. Så coachen behöver kunna hantera det. Trots att det skapar obehag behöver medlingscoachen välkomna konflikten, och förbereda sig med all sin kunskap och kompetens med medlingsmetoder och coaching för att hjälpa människor att nå en säker och omtänksam kommunikation, resultatet blir ett mer utvecklat team.

Workshop 3: Ludmila Frolova Ryssland
Hitta lösningen för ett lyckligt och meningsfullt liv med coaching.
Coaching hjälper människor att utveckla och anta ett nytt sätt att tänka.Hur coaching kan hjälpa till att skapa lösningar för ett lyckligt och meningsfullt liv.

14.50-15.30 Ben Furman
Lär dig hur du frambringar glädje och humor genom att använda magiska lösningsfokuserade frågor. Miraklens kärleks-trolldryck, det häpnadsväckande familjespelet, det grymt bra fira-korten, den tredubbla hyllningsövningen, fanclub-metoden. Är du verkligen seriös? Kan svåra problem bli övervunna av roliga aktiviteter, spel, skratt och glädje? Tro det eller ej, detta är den nya trenden som är delvis inspirerad av den stora framgången med spelindustrin och delvis är skapat från den positiva och lösningsfokuserade psykologin. Kom och ha kul med oss, och lär dig rikedomen och skatterna inom terapeutiska spel och aktiviteter, som dina klienter kommer att älska och som kommer att göra ditt jobb så roligt att du inte ens vill ta betalt av dina klienter. Nej, skojar bara!

15.30-16.00 Swedish fika

16.00 – 16.45 Ben Furman Forts

16.50 -18.00 Elene Uneståhl & Lars-Eric Uneståhl.
Coacha ditt  omedvetna sinnet. Denna coachingsmodell är baserad på Elenes träningsprogram: ”omedveten närvaro” och Lars-Erics psykofysiska – Neuro – cybernetic modell och ideomotoriska program och är idag en viktig del av ”coaching med mental träning”.

19.00……..
Mingel: Vi minglar tillsammans med övriga kongressdeltagare till världskongressen.

Hela progammet  för världskongressen

Broschyr 

Föreläsare

Lars-Eric Uneståhl

Lars-Eric hälsar välkommen till coachkongress 2019 med introduktion av kongressen och projektet ”coacha världen”

Presentation
President of Scandinavian International University and President for the Gävle Congress. He is also the founder of the Mental Training (1960´s) and of the International Society of Mental Training and Excellence. Has served as a visiting professor at many universities around the world and worked with the Olympic Committees in 12 countries. 21 books and many articles. His mental training programs have been used by millions of people.

Mer info: www.unestahl.com


Joseph O'Connor & Andrea Lages

Joseph presenterar boken ”Coaching the Brain”, de senaste nyheterna inom Neurovetenskap och det unika arbetssättet med ICC International Coaching Community.

Presentation Joseph O’Connor
Joseph O´Connor was one of the most known people in NLP (written 17 books about NLP) until he the year 2000 changed his specialty to Coaching and together with his wife founded ICC, which today is the organization with the largest number of certified coaches. He has trained trainers in more than 60 countries which give certification courses. He himself travels constantly around the world speaking for professional audiences from all areas of society, also for Sport people which is the topic for one of his many books.

More info: Joseph O’Connor


Ben Furman

Ben Furman presenterar ett nytt sätt att tänka kring coaching.

Presentation

Ben Furman, M.D, is an internationally renowned psychiatrist and director of the Helsinki Brief Therapy Institute. His books have been translated to 20 languages and they include the best seller ”Never too late to have a happy childhood”, the classic textbook of brief therapy ”Hosting Therapeutic Conversations” and the delightful book on the Kids’Skills method entitled ”Kids’Skills in Action”.

Title for the Pre-Congress about coaching;

A new way of thinking about coaching
Learn how to bring joy and fun into coaching by using magic solution-focused questions.

Miracle-making love potion; the amazing happy family game; the awesome celebration-question; the triple praise exercise; the fan-club method. Are you serious? Can difficult problems be triumphed with fun activities, games, laughter and joy. Believe it or not, that’s the new trend inspired partially by the huge success of the gaming industry and partially by the emergence of positive and solution-focused psychology. Come and join us to have fun and to learn a wealth of therapeutic games and activities that your clients will love and that will make your work so much fun that you will not even want to charge your clients any more. Just kidding!


Alisia Miniotaite

Vanor och beteenden i organisationer

Presentation
Alisa is a member of Academy of Management and International Leadership Association, lecturer in the ISM University of Management and Economics, has done internship in Danish, Norwegian and US universities.

Alisa‘s area of research and professional interests is management and leadership, organizational behavior and personal effectiveness. More than 15 years Alisa consults Lithuanian and foreign companies, provides training for their employees, she is a certified international coach, one of the forty ICC coaching trainers in the world who have the right to teach and certify coaches.

Dr. Alisa Miniotaite, Founder of ALISA MANAGEMENT LABORATORY, Head of Master Leadership program at ISM University of Management and Economics.

Presentation title:
HABITS OF ORGANIZATION.
Habits separate successful and unsuccessful people, same is with organizations – habits differ ineffective companies from those having a winning culture. Let’s discover how to make an audit of organization habits, how to change the old and create new ones.


Daniel Alvares Lamas

Dialektiskt tänkande genom visualisering. Vad vi ser avgör hur vi tänker.

Presentation
Degree in Economics. MBA at IESE and Instituto de Empresa. NLP Master Training at NLP University (Santa Cruz, CA). International Certified Coach and Business Coach by the ICC.

In 2006 he has changed his 14 years career as executive at BBVA for the profesional practice of coaching, having held positions of regional director, among others.

He has coached executives and politicians and consulted organizations for 5 years. He trains coaches as an official ICC trainer from Spain.

Certified in Developmental Assessment by IDM (Gloucester, MA), he is the Spanish translator of the work of renowned researcher of human development Otto Laske. Scientific Committee Coordinator of the “Xornadas Internacionais de Coaching” 2009, 2010 and 2011 (Santiago de Compostela), one of the most important coaching events in Spain.

Workshop title
Dialectical thinking through visualization. What we see determines how we think.


Guillermo Mendoza

Hur du behärskar executive Coaching med känslomässiga färdigheter.

Leadership Acceleration Expert

Guillermo is a leadership acceleration expert, speaker, author and executive coach. He is passionate about sharing the tools and experiences that he has helping executive leaders and their teams by creating consciousness, developing leadership and getting results.

Guillermo is dedicated to empowering leaders to do what it takes to grow a successful organization developing talent in people. His authentic style and insight engages people to become leaders and to make the necessary changes to create transformations in their organizations and lives.

His career in Microsoft started in sales and he expanded operations opening subsidiaries in Costa Rica, Guatemala and Panama before being named General Manager for the Caribbean and Central America region.

Guillermo has taken this one and many lifetime experiences and combined it with neuroscience and emotional intelligence concepts to craft stories, strategies and life lessons that will engage, inspire, inform and influence your success. He is fluent in English, Spanish and Portuguese.

Presentation title:
Mastering in Executive Coaching with Emotional Skills

In this presentation Guillermo will share 10 years of multi cultural experience with executive coaching in organizations and how to create the right practices for effective Executive Coaching process. The focus of his work is to create awareness on how to accelerate leadership turning managers into leaders in organizations. One of the most valuable tool that he has found and uses, is emotional intelligence. By working with managers to develop emotional skills like empathy, assertiveness, flexibility and interpersonal relationships coaching can accelerate leadership to reduce the leadership gap.
Learn how to manage your Executive Coaching processes for maximum effectiveness and how to comply with the expectations of all parties (Human Resources, Manager, client) during your process.

Marcela Parga Fernández

Medling I konflikter med coaching.

Presentation
Lawyer. Master in Environmental Counsel and Master in Business Creation and Development, both from the School of Industrial Organization (EOI), and Founder of economic law firm, Parga Associados. Practitioner NLP by Approaching. International Coach by the International Coaching Community. Executive Coach certified by IESEC HUMAN. Management expert for IDE-CESEM Conciliation. ICC mentor Spain.

After a career of six years in the field of consulting and banking companies, based on 2003 economic Parga Associates law firm. Active member of several associations, as enthusiastic entrepreneurship, creation and development of member organizations. It fosters reconciliation of work and family life as very powerful tool for promoting the business environment, development and balance of people.

Collaborator Masters Human Resources and lecturer in the field of new work culture “Family Friendly Company”. As coach facilitates processes of organizational and personal change based on the richness of your own life and professional career.

Workshop title: Mediation of conflicts through Coaching.
The conflict usually generates an emotional explosion and a sense of disorder. Therefore, it often seems that the conflict causes the system to malfunction. Nothing is further from reality. The system was not good and the conflict is the alert. So we must manage it. With all due respect to the discomfort that it causes, the mediator-coach welcomes the conflict and prepares to deploy all his skill and knowledge with this methodology of mediation through coaching, to help people reach a secure and careful communication, a more evolved version of the team they form.


Ludmila Frolova

Hitta lösningen för ett lyckligt och meningsfullt liv med coaching.

Presentation
Ludmila is an International Certified Coach Trainer, NLP Trainer, Hypnosis Trainer, Coach and Hypnotherapist. Since 1995 owner and leader at “Hypnose Instituttet” of Denmark, developing and holding trainings and courses in Personal Development, Personal Learning, teaching Coaching, NLP, Hypnosis, Psychotherapy. Working individually, holding development groups and Team-coaching. Ludmila has over 25 years experience of teaching, conducting trainings and private practice, performing Coaching, Personal development, Hypnotherapy and NLP.

Workshop title
How coaching can help to develop adoptive thinking in situations of uncertainty

In modern life (and more so in the future) there are many situations with new components, which give people a feeling of uncertainty: “ I don`t know what it is”, I don’t know what it means for me, I don`t know how to react”…

Notions like AI “Artificial Intellect”, “Climate Changes ”, “Workplaces with robots instead of people” and questions like “Is this medicine effective for cancer?”  Is a war on the way, Will I manage all problems in the future” etc. – are creating feelings of negative stress, leading to “solutions” like tablets, alcohol, drugs, etc.… – Not very healthy solutions.

We will talk about how to use coaching to develop a new and adoptive thinking leading to a happy and meaningful life.


Elene& Lars-Eric Uneståhl

Lars-Eric och Elene Uneståhl presenterar ett unikt nytt område och arbetsätt som heter coacha ditt omedvetna.

Presentation

Elene är bl.a. utbildad ICNLP master trainer, ICC coachtränare, beteendevetare, licensierad mental tränare, kognitiv- och hypnoterapeut. Hon ger genom International Community of NLP (ICNLP), certifieringsutbildningar i NLP ända upp till trainer nivå. Elene driver Skandinaviska Ledarhögskolan som VD och håller utbildningar i kommunikation, hypnos och coaching. 

Lars-Eric startade den första högskoleutbildning i mental träning i början av 90-talet och utbildningen i mental träning blev populär på flera av de svenska högskolorna. Han har också infört utbildningen som gästprofessor i Australien, Kanada, Kina, Indien och Ryssland. Han startade 1990 en privat Högskola, Skandinaviska Ledarhögskolan som fokuserar på utbildning i Mental Träning, Coaching, NLP, Hypnos, Mindfulness som ger en integrerad strategi för personlig utveckling och Problemlösning.Tränat många internationella idrottsstjärnor och jobbar med internationella storföretag. Blivit utsedd av tidningen Chef som en av 100 personer som under de senaste 50 åren förändrat svenskt ledarskap för alltid med utbildningen Licensierad metal tränare.Hotell

Specialerbjudande på boendet till dig! 

 Du får även ett specialpris från oss om du anmäler dig till HELA kongressen och bor då på föreläsarnas hotell som heter Scandic CH, Nygatan 45, 803 11 Gävle.Först till kvarn gäller!

Dubbelrum 4.400 kr per rum.Fem nätter inkl.frukost! kan det bli bättre? Halva priset om du har någon att dela rummet med.
Maila eller ring Janne Lundgren för bokning av rum.
janne@jannelundgren.com 0709 – 22 05 41

Här finns  även en lista på olika hotell och prisklasser.

 

Kontakt

För frågor och information, kontakta

Elene Uneståhl

E-post

Tel. 019-33 22 33

Boka här!

PRISER
ICC Coachcongressen 11 Juni 2019
1000 SEK, inkl. moms

ICC Coachkongressen 11 Juni + dag 1 WCE-kongressen 12 juni
2200:-, inkl. moms

ICC Coachkongressen 11 Juni + hela WCE-kongressen (12-16 juni)
6000:-, inkl. moms

 

ARRANGÖRER ICC-KONGRESSEN
Elene Uneståhl
E-mail: elene@elene.nu
Monica Morling
E-mail: monika@slh.nu

Anmäl dig och Boka här!

Boka online