Gratis föreläsning på USÖ 16/3 Från psykisk ohälsa hos barn och vuxna till mental hälsa och välbefinnande !

  • Av Elene Uneståhl
  • Event, Nyheter
  • Publicerat den 21 Feb 2018

Översikt

Välkommen till USÖ fredagen den 16 mars, kl.13.00-17.00 (Bohmansalen i B-Huset)

Det talas och skrivs varje dag om den ökande ohälsan hos Svenskar i alla åldrar. Större delen av alla sjukskrivningar har med Psykisk ohälsa och Stress att göra. Men även bland övriga sänker de stressrelaterade problemen både prestationsförmågan och Välbefinnandet. Det samhället behöver nu är att flytta fokus från Problemfixeringen över till de mål och Lösningar som vi vill ha istället, gå vidare från alla beskrivningar om den Psykiska ohälsan till de åtgärder, som behövs för hälsa och ökat välbefinnande. Eftersom det är en stor skillnad på kunskap (vetande) och kompetens (hur man klarar livet) så kommer den här eftermiddagen främst att handla om: ”Vad kan jag-företaget-samhället göra för att hjälpa till att både förebygga och åtgärda ohälsan men framför allt utveckla alla människors

Program

Föreläsare

Lena Leissner Överläkare på Neurologen på Universitetssjukhuset i Örebro och en internationellt känd sömnexpert, som under många år medverkat på kongresser över hela världen. Lena har också hjälpt många svenskar till en bättre sömn både genom föredrag och behandling på sin klinik. Lena Leissner är ordförande i Svensk förening för Sömnforskning och Sömnmedicin. Hennes budskap om hur viktig sömnen är för Psykisk hälsa behöver nå alla människor.


Dan Hasson är forskare och författare som doktorerat i stresshantering och hälsopromotion vid Uppsala uni-versitet. Han har en docentur i folkhälsa från Karolinska Institutet och har varit anknuten forskare vid Stress-forskningsinstitutet vid Stockholms universitet. Idag är han anknuten forskare vid Mayo Clinic i USA. Dan Hasson, som bl.a. skrivit böckerna Stressa Rätt och Effektiv Stressbehandling är en mycket efterfrågad fö-reläsare med teman om hur man når Psykisk hälsa och livskvalitet genom att bl.a. lära sig stressa rätt och lära sig konsten att njuta av livet.


Lars-Eric Uneståhl Skandinaviska Ledarhögskolan, Psykolog och grundaren av den mentala träningen. Har skrivit över 20 böcker och hans träningsprogram har genom Apoteket, IKEA, m.fl. fått miljoner svenskar att förbättra sin hälsa och prestationsförmåga. Uneståhl har visat hur enkla och billiga träningsbaserade verktyg kan göra underverk i arbetet för bättre mental hälsa.


Elene Uneståhl Certifierad Mental ,Coach, NLP och Hypnostränare samt VD för Skandinaviska Ledarhögskolan har genom sin verksamhet hjälpt hundratals människor i alla åldrar att förbättra sin livssituation. Huvudsyftet med eftermiddagen är att få verktyg för förebyggande och hälsoutvecklande åtgärder för både mig själv, mina medarbetare och mina barn/elever. Ett nytt verktyg for detta med namnet ”MindSchool” intro-duceras under eftermiddagen.’


Kontakt

För frågor och information, kontakta

Mikael Uneståhl

E-post

Tel. 019-33 22 33

Boka här!
anmäla mig tillfå mer info om


Ladda ner dokument