Certifierad NLP Practitioner

NLP
Internationellt certifierad NLP Practitioner genom ICNLP
3 moduler

Kursfakta

Kursstart
2019-04-23
Anmäl dig senast
2019-04-10
Kurslängd
120 timmar + certifieringsuppgifter
Kursort/adress
Centralt Stockholm
Stockholm, Sverige
Max antal deltagare
14
Examinering
Certifiering
Kursform
Live
Modul 1
2019-04-23 - 2019-04-26
Modul 2
2019-05-21 - 2019-05-24
Modul 3
2019-08-12 - 2019-08-16
Kursavgift
27 000 SEK, exl. moms
33 750 SEK, inkl. moms
Momsbefriad
Nej
Info, kursavgift
Inkluderar kursmaterial, fika. NLP App ingår under utbildningen.
Utbildare/Tränare
Elene Uneståhl
Monika Morling

Kursinnehåll

Vill du jobba som Kommunikationskonsult® ?
– då är det utbildningen till NLP Practitioner du letar efter.

Nå dina mål och stärk din kommunikation med NLP

NLP Practitioner är första steget inom NLP som ger dig verktyg, modeller och tekniker som hjälper dig i kommunikationen med dig själv och med andra. Är du ledare, medarbetare, chef, idrottsman eller förälder? Grunden är densamma och bygger på att ta reda på vilken kommunikationsstil du har i olika situationer, när du är medveten om detta så kan du tillämpa de olika, modeller, tekniker för att optimera din kommunikation med resultat som du kanske inte trodde var möjligt.

NLP Practitioner ger dig förståelsen för hur vi människor kommunicerar, hur du kan läsa av, lyssna in och känna efter på vilket sätt du bäst kan bemöta och nå fram till dina medmänniskor.

Certifieringsorganisation

Certifiering sker via den internationella organisationen – ICNLP – grundad av Joseph O’Connor. Alla våra tränare är också certifierade genom ICNLP. När du klarat dina certifieringsuppgifter får du får ett internationellt erkänt certifikat (med numrerat seal) och har dessutom möjlighet att marknadsföra dig via ICNLP Nordens hemsida, något som kvalitetssäkrar din utbildning. Var noga när du väljer utbildning, det finns många icke seriösa organisationer som inte lever upp till den höga standard och etik som ICNLP borgar för.

Det som framför allt skiljer SLH:s NLP-utbildningar från andra utbildningar i Sverige är att vi utbildar enligt den internationella standarden på kurskraven, dvs att kursen ska innehålla ett visst antal moment och minst 120 utbildningstimmar live.

En annan skillnad är det tillåtna antalet kursdeltagare. Andra utbildare kan ha upp till 50-60 kursdeltagare medan vi har ett mycket begränsat antal deltagare (max 14) på våra kurser, vilket enligt oss är en förutsättning för arbetet med processer och övningar för att integrera kunskaperna och för att uppnå en hög kompetens.

I våra utbildningar ingår också, något som är unikt för NLP-utbildningar, även Mental Träning där Lars-Eric Uneståhl introducerar hur den mentala träningen kan integreras med NLP. Vår erfarenhet är nämligen att NLP blir så mycket effektivare och varaktigare om den kombineras med den mentala träningen. Vi har också utvidgat utbildningen med ett coachande förhållningssätt för att det ska bli lättare för dig att komma igång och jobba med enskilda människor.

Den första forskaren som disputerade och tog en doktorsexamen i NLP blev Jane Mathison. Hon är idag Research Officer in Neuro-Linguistic programming vid University of Surrey utanför London. Sommaren 2008 hölls världens första internationella forskningskonferens för NLP vid detta universitet.

Läs hennes examensarbete här

Senaste forskningen i NLP

NLP-Forskning inom vård och terapi

Coaching och NLP

HÖR EN DELTAGARE BERÄTTA OM KURSEN

Mer info

Mikael Unestål
019-332233
E-post

Kursform

Live

Förkunskaper

Inga, detta är grundutbildningen i NLP

Examinering

Certifiering

Kursupplägg

Förkunskaper

NLP Practitioner är grundutbildningen inom NLP, vilket innebär att du inte behöver ha några förkunskaper.

Kurslängd

120 timmar enligt internationell ICNLP standard.
Kursen ges antingen som kompakt kurs (13 dgr intensiv utbildning) med certifierings uppgifter efter utbildningen eller i två till fyramoduler med certifierings projekt mellan modulerna.

För vem?

Vill du påverka din framtid så är NLP: s alla modeller, processer, verktyg och förklaringsmodeller något som du kommer att ha stor nytta av. Genom NLP kommer du till klarhet om vad som är viktigt för dig, vad du vill och vad du vill utveckla. Du lär dig skillnaden som gör skillnad. Du upplever, integrerar, skapar dina önskade resultat och tar ut strategin för ditt fortsatta liv både på det personliga och på det professionella planet.

Vill du?

 • Maximera din potential?
 • Hitta större mening i livet?
 • Kunna sätta tydliga mål och få långvarigt resultat?
 • Ta kontroll över ditt liv, dina val och ageranden?
 • Lära dig att förbättra relationer?
 • Kunna lösa konflikter på bästa sätt?
 • Förstå kommunikationsmodellen?
 • Prestera mer genom mindre ansträngning?
 • Neutralisera jobbiga känslor?
 • Vill du nå Livets potential?
 • Frigöra energi?
 • Optimera dina chefsegenskaper?

Stärk din kommunikation med NLP

Vill du må och fungera bättre, förbättra din självbild, ta kontroll över dina känslor och kommunicera på ett bättre sätt? NLP Practitioner ger dig förståelsen för hur människan kommunicerar, hur du kan läsa av, lyssna in och känna efter, på vilket sätt du bäst kan bemöta och nå fram till dina medmänniskor.

NLP Practitioner tränar bl.a:

 • Hur vi samlar och bearbetar information.
 • Att använda språket med större precision och elegans för att nå dina preciserade resultat och stödja utvecklingen för dig själv och andra.
 • Hur attityder och värderingar påverkar och styr dina handlingar.
 • Att välja kraftfulla sinnestillstånd.
 • Att upptäcka din egen potential och bli den person du vill bli. Att skapa förtroende och bygga upp goda relationer.

Micro Expressions och NLP

Skandinaviska Ledarhögskolan och Nordic Institute har inlett ett samarbete med Center for Body Language, ett av världens främsta företag för träning av kroppsspråk och icke-verbal kommunikation.

Micro Expressions är ett verktyg som bygger på de omedvetna mikrouttryck som förekommer hos oss människor. Rädsla, äckel, sorg, lycka, förvåning, förakt, ilska är alla mikrouttryck som sker på en bråkdels sekund. När vi tränar upp förmågan att läsa av mikrouttryck så får vi en ökad emotionell intelligens, något som forskare hävdar är upp till dubbelt så viktigt som tekniska och kognitiva färdigheter för att få en framgångsrik karriär.

Vi har nu förmånen att inkludera utbildning inom Micro Expressions på vår NLP-Practitionerkurs, och många har upplevt fördelar som till exempel minskad stress, nöjdare kunder, bättre självkänsla och större trygghet under samtal samt fler verktyg att ta hand om utmanande klienter eller team!

Certifiering

Efter godkänd genomförd utbildning, praktik, redovisning av uppgifter och godkänt prov utfärdas ett Internationellt Certifikat som berättigar till medlemskap i ICNLP. Du som går Nordic Institutes utbildning får även förmånen att marknadsföra dig på ICNLP (International Community of NLP) utan kostnad. Du får även tillgång till vårt svenska intranet utan kostnad. Du har också möjlighet att hyra våra kursgårdar i Thailand och Costa Rica (se under kursgårdar på Skandinaviska Ledarhögskolans hemsida).

 

Mer info

Mikael Unestål
019-332233
E-post

Kursform

Live

Förkunskaper

Inga, detta är grundutbildningen i NLP

Examinering

Certifiering

Målgrupp

NLP Practitioner för vem?

Vill du påverka din framtid så är NLP:s alla modeller, processer, verktyg och förklaringsmodeller något som du kommer att ha stor nytta av. Genom NLP kommer du till klarhet om vad som är viktigt för dig, vad du vill och vad du vill utveckla. Du lär dig skillnaden som gör skillnad. Du upplever, integrerar och skapar dina önskade resultat och tar ut strategin för ditt fortsatta liv både på det personliga och på det professionella planet.

Din egen personliga utveckling

 • Kompetens i hur du samlar och bearbetar information.
 • Kompetens för hur du sorterar information och använder ditt språk för att nå bästa resultat.
 • Hur attityder och värderingar påverkar och styr dina handlingar.
 • Att välja kraftfulla sinnestillstånd.
 • Att upptäcka och utveckla din egen potential och bli den person du vill bli i alla situationer.
 • Att skapa förtroende och bygga upp goda relationer.
 • Sätt tydliga mål utifrån NLP:s mål kriterier.

För chefer, coacher och konsulter:

 • Motivera dina medarbetare och bli en mer effektiv konsult eller chef.
 • Förstå och hantera förändringar mer framgångsrikt.
 • Leda effektiva möten.
 • Sätt ihop det mest effektiva teamet.
 • Bestäm din ledarstil utifrån vad som är viktigt för dig.
 • Förebygga och hantera konflikter på arbetsplatsen.
 • Sätt upp mål som fungerar i praktiken.
 • Utveckla NLP-modellen "Sorterad feedback".

För utbildare

 • Nå fler med ditt budskap.
 • Hantera grupper och kommunicera dina idéer mer effektivt.
 • Bygga upp förtroende för din prestation.
 • Planera och strukturera dina kurser för bästa resultat.
 • Upptäck din egen stil att undervisa.
 • Upptäck hur du kan hanterar svåra frågor.
 • Upptäck och matcha elever/deltagares behov.

För säljare

 • Upptäck kunders köpstrategier och beslutsförmåga.
 • Utveckla din känsla för vad som verkligen är viktigt för kunderna.
 • Lär dig sätta effektiva mål.
 • Bygga mer långsiktiga relationer med kunder och medarbetare.
 • Utveckla dina mentala styrkor.

För vårdpersonal och terapeuter

 • Öka din fokusering för att förstå din klient.
 • Utveckla ett arbetssätt som är snabbt och effektivt.
 • Ta hand om dina egna känslomässiga tillstånd.
 • Utveckla olika bästa sinnestillstånd.
 • Kunskap och kompetens i effektiv kommunikation.

Mer info

Mikael Unestål
019-332233
E-post

Kursform

Live

Förkunskaper

Inga, detta är grundutbildningen i NLP

Examinering

Certifiering

Certifiering

Certifiering sker via den internationella organisationen - ICNLP - grundad av Joseph O'Connor. Vi garanterar att våra tränare är utbildade via ICNLP och motsvarar de höga krav på kompetens som ICNLP står för.

Efter godkänd genomförd utbildning, praktik, redovisning av uppgifter, samt godkänt prov utfärdas ett numrerat och Internationellt Certifikat som berättigar till medlemskap i ICNLP. Du som går Nordic Institutes utbildning får även förmånen att marknadsföra dig på ICNLP (International Community of NLP) utan kostnad. Du får även tillgång till vårt svenska intranet utan kostnad. Du har också möjlighet att hyra våra kursgårdar i Thailand och Costa Rica.

Läs mer om NLP Certifiering här »

Läs mer om ICNLP här »

Mer info

Mikael Unestål
019-332233
E-post

Kursform

Live

Förkunskaper

Inga, detta är grundutbildningen i NLP

Examinering

Certifiering

Trainers

Elene Uneståhl

ICNLP Master Trainer

Elene är bl.a. utbildad ICNLP master trainer, ICC coachtränare, beteendevetare, licensierad mental tränare, kognitiv- och hypnoterapeut. Hon ger genom International Community of NLP (ICNLP), certifieringsutbildningar i NLP ända upp till trainer nivå. Elene driver Skandinaviska Ledarhögskolan som VD och håller utbildningar i kommunikation, hypnos och coaching.

Monika Morling

”Allt går – utom spädbarn och trasiga bilar”

Detta citat har genom åren varit en ledstjärna för Monika, som verkligen gillar att utmana gränserna både privat, men
kanske främst i yrkeslivet. Monika har genom åren arbetat med företagande, företagandets villkor. En sann entreprenör ut
i fingerspetsarna som brinner för personlig utveckling och ständigt växande för sig själv och andra.
I en kombination av sunt bondförnuft och nyfikenhet driver hon sedan 15 år eget företag (Moleann AB) inom försäljning och marknadsföring, där hon coachar företagare till att vinna offentliga affärer.

Hon har genom åren startat friskola, varit aktiv i olika föreningar, utbildat hundratals företagare i försäljning, men också utbildat sig inom coaching, NLP; ekonomi, handelsrätt och psykologi för att stilla sin egen nyfikenhet.

Sedan september 2015 är Monika verksamhetschef på Skandinaviska Ledarhögskolan och leder verksamheten tillsammans med Elene Unestål.

Monika är utbildad NLP Trainer, ICC Coach, business, teamcoach m.m.

Positiv, engagerad och möjlighetsgörare är ord som används om Monika. Privat så umgås jag med familjen, går i skogen, lyssnar på musik och sjunger

i kören.

Boka utbildning

Välj nedan om du vill anmäla dig

... eller bara vill få mer information innan du bestämmer dig.anmäla mig tillfå mer info omOBS! Om faktureringsadress är samma som utdelningsadress, skriv: "Samma som utdelningsadress".

Vi kommer använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna genomföra kursen/evenemanget och vårt uppdrag. Vi kommer inte lämna ut dem till någon annan. Kontakta oss om du vill att vi tar bort dina uppgifter. Läs mer hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy

Mer info

Mikael Unestål
019-332233
E-post

Kursform

Live

Förkunskaper

Inga, detta är grundutbildningen i NLP

Examinering

Certifiering