Den dyslektiska gåvan

  • Av SLH
  • Artiklar
  • Publicerat den 31 okt 2012

Jag vill dela med mig av mina personliga erfarenheter av att ha haft en dotter med grav dyslexi och dyskalkyli, enligt utredning av proffs. Jag skriver ”haft” därför jag anser att min dotter inte längre har dyslexi. Jag vet att detta kan vara både utmanande eller hoppfullt för många människor. Jag vill här belysa kraften

Läs mer »


Krönika pilotprojekt golf, två decennier senare

  • Av SLH
  • Artiklar
  • Publicerat den 05 jun 2011

Nästan två decennier har gått sedan vi gjorde det pilotförsök som nu ska upprepas i större skala och på ett mer vetenskapligt sätt. Det har varit ett stort nöje att tillsammans med Olof Röhlander, Lars-Gunnar Solin och Michael Södermalm planera det projekt som just nu har startat. Jag har blivit ombedd att under projektets gång skriva krönikor där

Läs mer »
Hälsoekonomi

  • Av SLH
  • Artiklar
  • Publicerat den 05 jun 2011

Hälsoekonomi (Samhällsmedicinsk forskning) En artikel av Lars-Eric Uneståhl