Självledarskap med träning – Artikel i GROW av Lars-Eric Uneståhl

  • Av Unestål Mikael
  • Artiklar
  • Publicerat den 15 maj 2019

Att lägga till ordet träning till detta nummers tema SjälvLedarskap (SL) är inte bara en utvidgning av begreppet utan en viktig och nödvändig del om man vill utveckla sitt SL.

LÄS ARTIKELN HÄR

LÄS HELA TIDNINGEN HÄR

Ämnen